Garantivillkor

Garantiåtaganden gäller endast aggregatet.

Vid leveranser från O.Bodins Maskin AB gäller följande:

För utbytesdelar, reparation av kundägda produkter gäller en garantitid av 6 månader från leveransdatum. 

För nyleverans av gaffelspridning/sidoförskjutningsaggregat gäller 1 års garanti (ej slitdelar). 

För allt övrigt i O.Bodins Maskins sortiment gäller 1 månad från leveransdatum. 

Före godkännande av reklamations-/garantiärende, av produkt som felanmälts inom garantitiden, skall en bedömning göras av O.Bodins Maskin AB. Denna bedömning säkerställer bl.a. att skadan inte uppstått p.g.a. felaktig användning, montering eller ovarsamt handhavande av produkten eller olyckshändelse, naturkatastrof eller annan orsak utanför O.Bodins Maskin AB:s kontroll. 

O.Bodins Maskin AB ersätter ej kostnader som drabbat köparen i form av resekostnader, arbetstid samt fraktkostnader vid garantitillfället. 

Vid returer av gods gäller följande: 

Retur av produkt inom 1 vecka = inget returavdrag 

Retur av produkt inom 8-30 dagar = 20% returavdrag 

Retur av produkt efter 30 dagar = krediteras ej 

Retur av specialtillverkad produkt = krediteras ej

För Garantisedel klicka här

Lustenrustvägen 2 | 696 33 Askersund

Tel: +46 (0)583-340 50 | E-post: info@bodinsmaskin.se