Gaffelspridning och sidoförskjutningsaggregat

Gaffelspridning- och sidoförskjutningsaggregat med hydraulisk inställning av gafflarna. Aggregatet är anpassat efter den specifika maskin det är monterat på, och finns i följande utföranden, fullständingt integrerat eller hook-on.

Gaffelspridning

Gafflarna förflyttas och anpassas efter lastens utseende. Där hantering av varierande gods förekommer har denna funktion visat sig överlägsen. Gaffelspridningsfunktionen ger tidsvinster då truckföraren inifrån förarhytten genom hydrauliken snabbt och exakt justerar gafflarna. Ni minskar också risken för sönderkört gods, uteblivna leveranser och missnöjda kunder. Arbetsmiljön för truckföraren förbättras, med mindre arbete för att baxa rätt gafflar och pallar. Detta minskar skaderisken och kostnader för sjukfrånvaro.

Sidoförflyttning

Gör det möjligt att med hög precision parallellförflytta gafflarna i sidled med last. Vid lastning och lossning från lastbil minskar Ni risken för skador på lastbil och gods. Ni kan på ett effektivare sätt ställa samman godset på lastbilen. Istället för att flytta hela trucken, gör Ni små justeringar av lasten med hjälp av sidoförflyttningen.

Klämfunktion för lätt klämhantering

Den tredje funktionen möjliggör en lätt klämhantering, försiktighet skall iakttas vid användning av denna funktion då den medför avsevärt ökade risker då gafflarna blir belastade från sidan och ska därför endast användas för hantering av gods med mycket låg vikt.

Lustenrustvägen 2 | 696 33 Askersund

Tel: +46 (0)583-340 50 | E-post: info@bodinsmaskin.se